Sprawdzanie stanu majątkowego - polega na dokładnej i profesjonalnej ocenie możliwości finansowych potencjalnego kontrahenta m.in. poprzez sprawdzenie w KRD (Krajowy Rejestr Długów) i rejestrze zastawów, ustalenie stanu aktywów i pasywów firmy. Naturalnie każde zlecenie traktowane jest indywidualnie, a środki wykorzystywane do ustalenia majątku są odpowiednio dobierane po rozmowie z Państwem.

Sprawdzenie kondycji finansowej - polega na starannej ocenie wypłacalności potencjalnego kontrahenta, której dokonujemy m.in. poprzez wiarygodną analizę sprawozdania finansowego - struktura, rentowność, płynność.