Gdy potrzebują Państwo ustalić miejsce pracy jakiejkolwiek osoby wystarczy, że wskażą Państwo daną osobę naszym ekspertom, a oni ustalą adres oraz wszelkie potrzebne informacje, np. jakie stanowisko zajmuje dana osoba.