Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną i toczy się proces, a sprawca pozostaje w ukryciu, gdy organy ścigania pozostają bezradne mogą Państwo liczyć na naszą pomoc.

Pozyskamy dla Państwa informatorów z otoczenia sprawcy, sprawdzimy wszelkie informacje dotyczące ostatnich miejsc pobytu, będziemy ściśle współpracować z policją by wspólnymi siłami doprowadzić do zatrzymania. Dostarczymy także dokumentację audio-video jako zapis prowadzonych działań.