Usługa ta dotyczy przede wszystkim sytuacji, w której chcą Państwo zweryfikować przeszłość zawodową np. przyszłego pracownika bądź kontrahenta.

Pozwoli to na dokładne rozeznanie przebiegu kariery, by podjąć przemyślaną i popartą rzetelnymi dowodami decyzję dotyczącą zatrudnienia lub współpracy.