Inaczej badanie wykrywaczem kłamstw to bardzo stara i skuteczna, ale niezbyt powszechna metoda sprawdzania wiarygodności zeznań świadków bądź podejrzanych.

W sytuacji, gdy zeznania pozostawiają jakiekolwiek wątpliwości co do ich zgodności ze stanem faktycznym, pomocne będą wyniki badań wariografem, co da pełniejszy obraz zeznań.