Fonoskopia polega na identyfikacji głosu osoby z nagranej mowy ciągłej.

Metody fonoskopii są bardzo różne i nadal udoskonalane co pozwala na coraz dokładniejsze wyniki i bardziej wiarygodne osądy. Gdy mają Państwo jako dowód w sprawie nagranie to badanie fonoskopijne będzie doskonałym uzupełnieniem bądź ostatecznym potwierdzeniem oryginalności danego głosu.