Wszelkiego rodzaju wątpliwości mogą zostać rozwiane za pomocą ekspertyz różnego rodzaju. W ustaleniu ojcostwa pomoże test DNA, wiarygodność zeznań zweryfikuje wariograf, identyfikację osoby po głosie zapewni fonoskopia, porównaniem pisma zajmie się grafolog, a odciskami palców zajmą się eksperci od daktyloskopii. Proponujemy Państwu profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie ekspertyz. Podarujcie sobie Państwo pewność zamawiając ekspertyzy w naszej firmie.

Ekspertyza daktyloskopijna polega na identyfikacji osoby na podstawie linii papilarnych.

Fonoskopia polega na identyfikacji głosu osoby z nagranej mowy ciągłej.

Metoda ta polega na badaniu charakteru pisma, porównywane są dwie lub więcej próbek pisma ręcznego po to, by ustalić tożsamość osoby bądź potwierdzić autentyczność dokumentu.

Inaczej badanie wykrywaczem kłamstw to bardzo stara i skuteczna, ale niezbyt powszechna metoda sprawdzania wiarygodności zeznań świadków bądź podejrzanych.

Analiza DNA wykorzystywana jest w sprawach kryminalnych od niedawna, ponieważ dopiero kilkanaście lat temu doprowadzono tę metodę do perfekcji.