Wywiad gospodarczy zmierza do uzyskania lub potwierdzenia informacji dotyczących wskazanego podmiotu. Czynności wywiadowcze polegają w szczególności na sprawdzaniu sytuacji prawnej i finansowej badanego podmiotu. Usługę wywiadu gospodarczego profilujemy pod kątem potrzeb i zainteresować Klienta łącznie z nietypowymi wymaganiami. Uzyskane informacje dostarczamy w formie raportów z dołączonymi zdjęciami, odpisami dokumentów czy innych materiałów zgodnie z zamówieniem Klienta.

Usługę informacji gospodarczej nasi Klienci zamawiają:

  • w początkowym etapie współpracy z kontrahentami jako formę zabezpieczenia przed niesolidnym partnerem w interesach
  • w procesie windykacji należności w celu ustalenia i nawiązania kontaktu z dłużnikiem lub wykorzystania informacji wywiadu podczas negocjacji
  • w czasie postępowania egzekucyjnego poprzez wskazanie komornikowi źródła zaspokojenia roszczenia