Monitoring płatności to nadzór nad terminowym spływem należności. Wprowadzenie monitoringu ogranicza czas reakcji na brak zapłaty oraz prowadzi do uniknięcia powstania przeterminowanych należności.
Prewencja zmniejsza ryzyko powstania zatoru płatniczego. Proponowana przez nas usługa działań prewencyjnych obejmuje trzy etapy:

  • Dokonujemy oceny wiarygodności Państwa potencjalnego kontrahenta (informacja gospodarcza)
  • W trakcie podpisywania umowy zweryfikujemy jej treść, warunki i pomożemy ustalić warunki zapłaty, a w razie konieczności rodzaj zabezpieczenia spłaty.
  • Monitoring płatności

Monitoring płatności to nadzór nad terminowym spływem należności. Wprowadzenie monitoringu ogranicza czas reakcji na brak zapłaty oraz prowadzi do uniknięcia powstania przeterminowanych należności. Na tym etapie kontaktujemy się z Państwa kontrahentem przed terminem płatności by poinformować o zbliżającym się dniu wymagalności.Monitoring płatności uświadamia Państwa kontrahentów o ścisłej kontroli spłat należności.

Oferujemy Państwu również pieczęć windykacyjną. Usługa ta obejmuje sygnowanie wystawionych faktur znakiem naszej firmy sugerując kontrahentom bieżący zewnętrzny monitoring płatności.

SZANOWNY KLIENCIE, BRAK ZAPŁATY W TERMINIE SPOWODUJE ZLECENIE DOCHODZENIA ROSZCZEŃ FINANSOWYCH DO FIRMY "NEMEZIS" REWINDYKACJA ZADŁUŻEŃ.