Windykacja należności to kompleksowa usługa, której podejmujemy się na każdym etapie powierzonej nam sprawy na terenie całego kraju. Do każdej egzekucji podchodzimy indywidualnie dobierając odpowiednie środki motywujące dłużnika do spłaty zadłużenia.
Windykacja należności to kompleksowa usługa, której podejmujemy się na każdym etapie powierzonej nam sprawy na terenie całego kraju. Do każdej egzekucji podchodzimy indywidualnie dobierając odpowiednie środki motywujące dłużnika do spłaty zadłużenia. Działania jakie podejmujemy w celu uzyskania spłaty należności to m.in.:

  • Osobisty kontakt z dłużnikiem
  • Negocjacje z dłużnikiem
  • Działania sądowe (uzyskanie prawomocnego nakazu zapłaty z nadaną klauzulą wykonalności)
  • Działania egzekucyjne (wspieranie działań komorniczych)

Usługę windykacyjną dobieramy do oczekiwań naszych Klientów, przy zawieraniu umowy ustalamy zakres działań jakie zamierzamy podjąć. Zajmujemy się również windykacją przedmiotów niestandardowych, jest to usługa skierowana na potrzeby firm leasingowych czy banków.

Wywiad gospodarczy zmierza do uzyskania lub potwierdzenia informacji dotyczących wskazanego podmiotu. Czynności wywiadowcze polegają w szczególności na sprawdzaniu sytuacji prawnej i finansowej badanego podmiotu. Usługę wywiadu gospodarczego profilujemy pod kątem potrzeb i zainteresować Klienta łącznie z nietypowymi wymaganiami. Uzyskane informacje dostarczamy w formie raportów z dołączonymi zdjęciami, odpisami dokumentów czy innych materiałów zgodnie z zamówieniem Klienta.

Usługę informacji gospodarczej nasi Klienci zamawiają:

  • w początkowym etapie współpracy z kontrahentami jako formę zabezpieczenia przed niesolidnym partnerem w interesach
  • w procesie windykacji należności w celu ustalenia i nawiązania kontaktu z dłużnikiem lub wykorzystania informacji wywiadu podczas negocjacji
  • w czasie postępowania egzekucyjnego poprzez wskazanie komornikowi źródła zaspokojenia roszczenia

Monitoring płatności to nadzór nad terminowym spływem należności. Wprowadzenie monitoringu ogranicza czas reakcji na brak zapłaty oraz prowadzi do uniknięcia powstania przeterminowanych należności.
Prewencja zmniejsza ryzyko powstania zatoru płatniczego. Proponowana przez nas usługa działań prewencyjnych obejmuje trzy etapy:

  • Dokonujemy oceny wiarygodności Państwa potencjalnego kontrahenta (informacja gospodarcza)
  • W trakcie podpisywania umowy zweryfikujemy jej treść, warunki i pomożemy ustalić warunki zapłaty, a w razie konieczności rodzaj zabezpieczenia spłaty.
  • Monitoring płatności

Monitoring płatności to nadzór nad terminowym spływem należności. Wprowadzenie monitoringu ogranicza czas reakcji na brak zapłaty oraz prowadzi do uniknięcia powstania przeterminowanych należności. Na tym etapie kontaktujemy się z Państwa kontrahentem przed terminem płatności by poinformować o zbliżającym się dniu wymagalności.Monitoring płatności uświadamia Państwa kontrahentów o ścisłej kontroli spłat należności.

Oferujemy Państwu również pieczęć windykacyjną. Usługa ta obejmuje sygnowanie wystawionych faktur znakiem naszej firmy sugerując kontrahentom bieżący zewnętrzny monitoring płatności.

SZANOWNY KLIENCIE, BRAK ZAPŁATY W TERMINIE SPOWODUJE ZLECENIE DOCHODZENIA ROSZCZEŃ FINANSOWYCH DO FIRMY "NEMEZIS" REWINDYKACJA ZADŁUŻEŃ.

Jeżeli interesuje Państwa sprzedaż wierzytelności prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem.

tel. (022) 823 30 41
tel. (022) 397 78 57
tel. kom. 0 508 398 557